Konuyu Oyla:
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Temel Esasları
#1

Organik meyve yetiştirmedeki en temel konu; bilinçsiz toprak işleme uygulamalarıyla fazlasıyla kullanılan sentetik gübre ve ilaçlar nedeniyle oluşan çevre sorunlarının giderilmesidir. Ayrıca kirlenmemiş olan alanların korunmasını sağlamaktır.

Organik meyvelerin, üretimi sırasında kullanılan zirai mücadele preparatları ve bitki besin materyalleri yönüyle, özellikle insan sağlığını tehdit etme noktasında konvansiyonel üretime göre bir takım üstünlükleri vardır. Örneğin organik yetiştiricilikte bitki besin kaynağı olarak daha çok organik kökenli preparatlar kullanıldığından, toprağın organik maddesi konvansiyonel yetiştiriciliğe göre daha yüksek olur. Böyle topraklarda bitkilerin ihtiyacından fazla azot bulunmaması nedeniyle bitkilerde nitrat birikimi daha az olmaktadır.

Organik Meyve Yetiştiriciliğinin Genel Kuralları 

*Bu yetiştiricilik sistemi mutlaka organik tarım ile ilgili mevcut yönetmeliğe uyularak yapılır. 

*Organik tarım faaliyetleri, müteşebbis ile yetkilendirilmiş kuruluş arasında imzalanan sözleşmeye dayalı olarak yürütülür. Yetkilendirilmiş kuruluş sözleşme yaptığı müteşebbisi belirlenen süre içerisinde (mevcut yönetmelikte en geç 45 gün) veri sistemine kayıt etmek ve bakanlığa bildirmek zorundadır. 

*Organik tarım faaliyetlerinin tüm aşamaları kayıt altına alınarak izlenebilirlik temin edilir.

*Kısmen veya tamamen GDO’ lardan elde edilen, GDO içeren veya GDO’ lardan oluşan bitki koruma ürünleri, gübreler, toprak düzenleyiciler, tohumlar, mikroorganizmalar organik tarımda kullanılamaz. 

*Arazinin bütün bölümlerinin organik üretim için kullanılmadığı yerlerde, müteşebbis organik birimler için kullanılan araziyi ve ürünleri ayırır ve bu ayrımı gösterecek kayıtları düzgün bir şekilde tutar. 

*Organik tarımda yenilenemez kaynakların ve çiftlik dışı girdilerin kullanımı minimum düzeyde tutulur.

* Bitkisel ve hayvansal orijinli ürünlerin ve atıkların (ör: budama artıkları) Üretilen Organik meyve Alan (ha) Organik meyve alanı içindeki oranı (%) Tropik ve Subtropik meyveler 140.723 27,7 Turunçgiller 57.631 11.3 Yumuşak Çekirdekli meyveler 43.234 8,5 Sert Çekirdekli Meyveler 35.804 7,0 Üzümsü meyveler (Çilek) 31.285 6,2 Bağ 150.543 29,6 Sayfa 4 tarımsal faaliyette girdi olarak kullanmak üzere geri dönüştürülmesi sağlanır. 

* Organik tarımsal üretim ile ilgili kararlarda yerel ve bölgesel ekolojik dengenin dikkate alınması gerekir. 

* Organik tarımda topraksız tarıma izin verilmez.
Ara
Cevapla
#2

Organik meyve yetiştiriciliğinde ekolojik faktörler şunlardır

Meyve ağaçlarının büyüme ve gelişmelerini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Meyvelerde çeşitliliği belirleyen en önemli faktör genetik yapı ve çevredir. Örneğin 0900 Ziraat kiraz çeşidi , Gemlik Zeytini genel olarak her ekolojik koşulda aynı yapıyı gösterir. Bu çeşitler farklı yörelerde yetiştirildiklerinde, genetik yapı aynı kalmakla birlikte çevre şartlarından dolayı bazı değişimlere gösterirler. 0900 Ziraat çeşidi uygulanan kültürel tekniklere bağlı olarak, meyve tutum düzeyi, suda eriyebilir kuru madde içeriği, tat, olgunlaşma zamanı bakımından farklılıklar gösterir. Benzer ya da farklı ekolojide zaman içinde mutasyonlar ve çevre koşullarından etkilenmeler sonucunda 0900 Ziraat çeşidinin farklı türevleri oldukları ileri sürülen Dalbastı Malatya, Allahdiyen çeşitlerinde olduğu gibi zamanla bu durum genetik yapıda da kendini gösterir, farklı tip, klon ya da çeşitler oluşabilir. Bu durum zeytin için de geçerlidir. Nemli ve yağışlı bir iklimin egemen olduğu Marmara Bölgesinde ince bir kabuk yapısına sahip olan Gemlik Zeytini, daha kurak ve nem düzeyinin daha düşük olduğu İç Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde daha kalın bir kabuk yapısı oluşturur. Yine Aynı çeşit içinde farklı klonlar ortaya konmuştur. Görüldüğü gibi doğada sürekli bir gelişim ve etkileşim vardır. Genetik farklılık ele alındığında, oluşan ve genetik olarak farklı yapıda olan birçok ekotiplerden bulundukları çevrenin ekolojik şartlarına adapte olanlar yaşarlar.
Ara
Cevapla


Hızlı Menü:


Konuyu Okuyanlar: 1 Ziyaretçi